plarium logo

Арбiтражна угода

Арбітражна угода

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ. ВОНА ВПЛИВАЄ НА ВАШІ ПРАВА. ЯКЩО ВИ Є РЕЗИДЕНТОМ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ, УГОДА ВКЛЮЧАЄ ВІДМОВУ ВІД КОЛЕКТИВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ (ПОЗОВУ) І ВІДМОВУ ВІД СУДУ ПРИСЯЖНИХ.

Сфера застосування Арбітражної угоди. Урегулювання усіх спорів та позовів (за виключенням позовів судової постанови або інших засобів судового захисту за правом справедливості) у зв'язку з Угодою користувача або використанням будь-якого продукту чи послуги Plarium, які не можуть бути врегульовані неформально (позасудовим способом) або в судах дрібних тяжб, має відбуватися шляхом застосування процедур обов'язкового арбітражу, який ґрунтується на індивідуальній підставі у порядку, визначеному цією Арбітражною угодою. Ця Арбітражна угода поширюється на Вас, компанію Plarium, на будь-які дочірні підприємства, філії, агентів, співробітників, попередників у речовому праві, правонаступників на спадкоємців, а також на уповноважених та неуповноважених користувачів або бенефіціарів послуг чи продуктів, які надаються на підставі Угоди користувача.

Сповіщення та неформальне урегулювання спорів. Перш ніж удаватися до арбітражу, Сторона повинна направити інший Стороні письмове Повідомлення про спір («надалі – Повідомлення»), що описує характер та підстави позову чи спору і відшкодування, що вимагається. Повідомлення для Plarium має бути відправлене на адресу: [email protected].

Після отримання повідомлення Ви і компанія Plarium можете спробувати врегулювати позов чи спір неформально. Якщо протягом тридцяти (30) днів після отримання компанією Plarium Повідомлення спір або позов не буде врегульовано, кожна зі Сторін може починати арбітражний процес. Сума будь-якої пропозиції про врегулювання спору, зробленої будь-якою Стороною, може бути розкрита арбітрові лише після того, як арбітр встановив суму винагороди, якщо така застосовується, на яку має право кожна Сторона.

Правила арбітражу. Арбітраж має бути ініційований через Ізраїльський інститут комерційного арбітражу (ІІКА) – організацію, уповноважену з питань альтернативного вирішення спорів (Організація АВС), яка надає послуги арбітражу відповідно до цього розділу. Якщо ІІКА недоступний для проведення арбітражу, сторони мають вибрати іншу Організацію АВС. Правила такої Організації АВС повинні регулювати усі аспекти цього арбітражу, у тому числі, окрім іншого, методи ініціювання та/або вимоги арбітражу, за виключенням випадків, коли такі правила суперечать Положенням. Правила ІІІКА, що регулюють арбітраж, доступні онлайн: http://www.borerut.com/. Арбітраж повинен проводитися одним незалежним арбітром. Місцем проведення арбітражу є м.Тель-Авів – Яффа, Ізраїль. Арбітражне рішення може бути приведене у виконання у будь-якому суді належної юрисдикції.

Додаткові правила заочного проведення арбітражу. Якщо обрано заочний спосіб проведення арбітражу (без особистої явки сторін до арбітра), арбітражний розгляд здійснюється по телефону, онлайн та/або виключно на підставі матеріалів у письмовому вигляді. Конкретний порядок має обирати Сторона, що ініціює арбітраж. Арбітраж не вимагає обов'язкової особистої присутності Сторін або свідків, якщо інше не буде погоджено Сторонами.

Терміни арбітражного розгляду. Якщо Ви або компанія Plarium подаєте позов до арбітражу, арбітражний розгляд має бути ініційований та/або вимога арбітражу має бути подана у межах строку позивної давності (тобто правового крайнього строку для подання позову) і протягом будь-якого терміну, встановленого відповідно до правил ІІКА для відповідної претензії.

Повноваження арбітра. Після початку арбітражного розгляду арбітр буде визначати права та обов'язки (якщо такі є), що стосуються Вас і компанії Plarium. Спір не може буде об'єднаний з будь-якими іншими незаявленими питаннями і спірними випадками. Не допускається залучення у спір, що розглядається, інших осіб як сторін такого спору. Арбітр повинен надати сторонам право на клопотання відносно усіх або частини будь-яких претензій. Арбітр повинен мати право на присудження грошової компенсації і надати будь-який засіб правового захисту або допомоги, доступний для фізичної особи згідно чинного законодавства, правил ІІКА та Положень. Арбітр має винести письмове рішення, що описує основні результати та висновки, на яких ґрунтується арбітражне рішення, у тому числі обґрунтування розрахунків для будь-яких присуджуваних компенсацій. Арбітр має ті самі повноваження для прийняття рішення про звільнення Сторони від сплати компенсацій, що і суддя у звичайному суді. Рішення арбітра є остаточним і обов'язковим до виконання для обох Сторін (для Вас і для компанії Plarium).

Конфіденційність. Усі аспекти арбітражного розгляду, у тому числі, крім іншого, рішення арбітра і деталі його виконання, повинні бути суворо конфіденційними. Сторони погоджуються зберігати конфіденційність, якщо законом не передбачено інше. Це Положення не буде перешкоджати Стороні під час подання до суду будь-якої інформації, необхідної для забезпечення дотримання цієї Угоди, приведення у виконання арбітражного рішення чи під час пошуку судової заборони або засобу судового захисту за правом справедливості.

Автономність положень. Якщо будь-яка частина або частини цієї Арбітражної угоди виявляться недійсними відповідно до закону або будуть визнані такими рішенням суду компетентної юрисдикції, то така частина або частини будуть вважатися такими, що втратили силу. При цьому інші частини Угоди зберігатимуть юридичну силу і продовжуватимуть діяти повною мірою.

Право на відмову. Будь-які права та обмеження, встановлені цією Угодою, можуть бути відхилені Стороною, проти якої подано позов. Така відмова не повинна скасовувати чи впливати на жодну іншу частину даної Угоди.

Термін дії Угоди. Ця Арбітражна угода залишається чинною навіть після припинення Ваших відносин із компанією Plarium.

Суди дрібних тяжб. Незважаючи на вищезазначене, Ви та компанія Plarium маєте право подати індивідуальний позов до суду дрібних тяжб.

Терміновий засіб судового захисту за правом справедливості. Незважаючи на вищезазначене, кожна зі Сторін може звернутися за терміновим засобом судового захисту до державних або федеральних судів, щоб зберегти статус-кво надалі до арбітражу (забезпечення подальшого позову). Клопотання про застосування заходів забезпечення не повинно розглядатися як відмова від будь-яких інших прав чи зобов'язань за даною Арбітражною угодою.

Відмова від розгляду позову судом присяжних. СТОРОНИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД СВОЇХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТА ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ПРАВ НА ЗВЕРТАННЯ ДО СУДУ І НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ПЕРЕД СУДДЕЮ АБО ПРИСЯЖНИМИ. Натомість Сторони обирають арбітраж (арбітражний розгляд) відповідно до даної Арбітражної угоди як засіб вирішення усіх претензій та спорів. Зазвичай арбітражні процедури більш обмежені, ефективніші й дешевші за правила, що застосовуються у суді, і підлягають доволі обмеженому розгляду судом. У разі виникнення між Вами і компанією Plarium будь-якого судового процесу в державному чи федеральному суді у зв'язку з виконанням арбітражного рішення або за інших обставин, ВИ ТА КОМПАНІЯ PLARIUM ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ ВІД УСІХ ПРАВ НА СУД ПРИСЯЖНИХ і натомість погоджуєтеся, що спір буде вирішений суддею одноосібно.

Відмова від колективних позовів. УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ В МЕЖАХ ДАНОЇ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МАЮТЬ ВИСУВАТИСЯ ТА РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ НА КОЛЕКТИВНІЙ, А НА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПІДСТАВІ. ПРЕТЕНЗІЇ БІЛЬШ НІЖ ОДНОГО КЛІЄНТА АБО КОРИСТУВАЧА НЕ МОЖУТЬ ПОДАВАТИСЯ, РОЗГЛЯДАТИСЯ СПІЛЬНО АБО ОБ'ЄДНУВАТИСЯ З ПРЕТЕНЗІЯМИ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО КЛІЄНТА ЧИ КОРИСТУВАЧА.